Lid worden

Personal information

KNLTB lidmaatschap

Wat leuk dat je lid wilt worden van R.C. Westerbork! Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen. 

1/5 Algemeen
2/5 Overige informatie Kopje voor leden inschrijfformulier
>
3/5 Ik beschik over een BHV of EHBO diploma
>
4/5 Tennis, padel, badminton of allen
>
5/5 Vrijwilligerswerk
>
>

Contributie (2024)

Senioren vanaf 18 jaar € 145
Studenten (uitwonend,tot 27 jaar) € 77 
Junioren tot en met 17 jaar, niet lessend € 77
junioren tot en met groep 8 van de basisschool € 49 
junioren tot en met 17 jaar en voortgezet onderwijs en lessend € 57 
Jeugd introductie lessen (5x). Opgeven via JC € 25
Maandlidmaatschap * € 21
Zomerchallenge 2023 va 9 mei tm 8 sep   € 75
   
Donateur/ondersteunend lid € 50

* 1 maand opzegtermijn


Bij inschrijving wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.Familiekorting:
1e kind volledig, geen korting
2e kind 25% korting
3e kind 50% korting
4e kind gratis

 

Lid worden is alleen mogelijk voor inwoners van Midden-Drenthe

Pasfoto
Ieder lid van de tennisclub krijgt van de KNLTB een ledenpas die voorzien moet worden van een pasfoto.
Wilt u daarom bij de aanmelding een recente pasfoto van het op te geven lid voegen.
De KNLTB pas staat in de KNLTB.Club app en is geen fysieke pas meer.

Verplichting bardiensten 
Voor leden boven de 18 jaar geldt een verplichting van 2 bardiensten per jaar.
Ieder seniorlid kan zich via de website inroosteren gedurende de maand januari.
Wordt hiervan geen gebruik gemaakt, dan zal de clubhuiscommissie voor inroostering zorgen.
Nieuwe leden worden ingedeeld samen met iemand die al ervaring heeft op dit gebied.
De leden van de clubhuiscommissie informeert iedereen tijdig (via de mail) van dag en tijdstip van de bardiensten.
Indien men op de aangegeven dag en tijd geen dienst kan doen, moet men zelf voor een vervang(st)er zorgen en dit door­geven aan het in die week met de bardiensten belaste clubhuiscommissie-lid.
Verzuimt men om op de aangegeven datum en tijd club­huis(bar) dienst te doen en heeft men evenmin voor een vervanger gezorgd (of geruild), dan wordt per€ 25,00 in de vorm van een boete in rekening gebracht.
Indien seniorleden om welke redenen dan ook, geen bardiensten wil doen, kan deze worden afgekocht voor een bedrag van € 25,00 voor 1 bardienst en € 40 voor afkopen 2 bardiensten per jaar.

Automatische incasso contributie
De Tennisclub Westerbork, maakt voor het innen van contributie, gebruik van automatische incasso.Het innen van de contributie vindt plaats in februari.

Indien u geen automatische incasso afgeeft dient u de contributie voor 15 februari gestort te hebben op rekening NL 57 RABO 0369 41 4411
Inschrijver machtigt hierbij, de Tennisclub Westerbork om contributies en bijdragen te incasseren via automatische incasso.

Bij incasso in delen wordt per keer € 1,21 in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid
Ieder lid is persoonlijk aansprakelijk voor de door hem/haar aangebrachte schade aan eigendommen van de vereniging.
De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen, van welke aard dan ook, van leden en/of derden op of bij de banen en in het clubgebouw.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en minimaal 4 weken voor het einde van het kalenderjaar plaats te vinden.
Schriftelijke opzegging dient te worden gericht aan de secretaris p/a Homaat 1, 9431 MK Westerbork (per post) of via mail naar [email protected]

Opzeggen gedurende het kalenderjaar ontheft u niet van de verplichting bardiensten te verrichten.